Mã số thuế: 1101855821
Ngày cấp: 12/07/2017
Địa chỉ trụ sở: Lô H3a, Đường số 1, KCN Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An
Ngành nghề kinh doanh:
C14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); (Ngành chính)
G4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
G4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
G4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
G4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
C13120 Sản xuất vải dệt thoi
C13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt
C13210 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
C13220 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
C14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc