Sản phẩm - DỆT LIÊN THÀNH | CÔNG TY TNHH DỆT MAY LIÊN THÀNH

Sản phẩm - DỆT LIÊN THÀNH | CÔNG TY TNHH DỆT MAY LIÊN THÀNH

Sản phẩm - DỆT LIÊN THÀNH | CÔNG TY TNHH DỆT MAY LIÊN THÀNH

Sản phẩm - DỆT LIÊN THÀNH | CÔNG TY TNHH DỆT MAY LIÊN THÀNH

Sản phẩm - DỆT LIÊN THÀNH | CÔNG TY TNHH DỆT MAY LIÊN THÀNH
Sản phẩm - DỆT LIÊN THÀNH | CÔNG TY TNHH DỆT MAY LIÊN THÀNH
Tiếng việt Japan Tiếng Trung

Sản phẩm

Kẹp loại 2
Kẹp loại 2

Tên: Kẹp loại 2
Nguyên liệu: su + poly

Kẹp loại 1
Kẹp loại 1

Tên: Kẹp loại 1
Nguyên liệu:  spandex + sợi bóng

Thun loại 2
Thun loại 2

Tên: Thun loại 2
Nguyên liệu: su + poly thường

Thun loại 1A
Thun loại 1A

Tên : Thun loại 1A
Nguyên liệu: su trần + poly

Thun loại 1
Thun loại 1

Tên: Thun loại 1
Nguyên liệu: su bọc + nylon

Thun 1S
Thun 1S

Tên: Thun 1S
Nguyên liệu: spandex + nylo

Thun nylon mượt
Thun nylon mượt

Tên: Thun nylon mượt
Nguyên liệu: spandex + nylon mượt

Thun bóng
Thun bóng

Tên : Thun bóng
Nguyên liệu: spandex + sợi bóng

Thun bóng
Thun bóng

Nguyên liệu : spandex + sợi bóng

DÂY THUN KẸP MÀU
DÂY THUN KẸP MÀU

Chất liệu: Sợi Spandex và Sợi Nylon

Kích thước: 10mm-30mm

DÂY THUN CHỮ: LT166
DÂY THUN CHỮ: LT166

Chất liệu: Sợi cao su và Sợi Poly

Kích thước: 20mm-50mm

DÂY THUN CHỮ: LT167
DÂY THUN CHỮ: LT167

Chất liệu: Sợi cao su và Sợi Nylon

Kích thước: 20mm - 50mm

Facebook
backtop